"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2009 Ngày 15 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-05-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Y tế Bình Thuận. 03
28-05-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ công chứng hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng. 12
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
13-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết. 14
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-05-2009 Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nghĩa Hòa, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. 22
29-05-2009 Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010. 26
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
08-05-2009 Quyết định số 646/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ năm 1999 đến ngày 31/12/2008 đã hết hiệu lực thi hành. 30
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
04-05-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn huyện Tuy Phong. 32
62,290,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner