"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2009 Ngày 20 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-03-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
24-03-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán tổng chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2009. 25
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
26-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 27
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
11-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chương trình giảm nghèo tỉnh giao huyện phân khai. 42
11-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 từ nguồn vốn “Tam nông” tỉnh giao huyện phân khai. 45
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-03-2009 Quyết định số 884/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã giai đoạn 2009 - 2010. 48
62,439,909 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner