"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2009 Ngày 02 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-12-2008 Quyết định số 103/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán thu viện phí để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước và dự toán chi sự nghiệp y tế từ nguồn viện phí để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước năm 2008. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
14-12-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban quản lý Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết. 06
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
24-11-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Bắc Bình. 12
24-11-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình. 26
24-11-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Văn hóa và Thông tin. 34
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
02-12-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý các Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh. 40
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-11-2008 Quyết định số 3276/QĐ-UBND về việc quy định về thẩm quyền phê duyệt và cơ quan thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 48
62,438,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner