"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39           Năm 2010 Ngày 25 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-09-2010 Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách đầu tư ứng trước, trợ cước vận chuyển giống, vật tư để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các xã thuần vùng cao và các thôn dân tộc thiểu số xen ghép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
22-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2010. 14
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
31-08-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Phú Quý. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
06-09-2010 Quyết định số 3022/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009. 23
62,379,136 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner