"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2021 Ngày 31 tháng 8 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-08-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 03
17-08-2021 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND Quy định về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh . 07
18-08-2021 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND Bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 11
18-08-2021 Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh đang tập trung tập huấn, thi đấu . 13
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-08-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp pháp dành cho tỉnh Bình Thuận. 16
24-08-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 33
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-08-2021 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết . 47
17-08-2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án . 49
17-08-2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam. 51
17-08-2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hoàn chỉnh khu tưới hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận . 54
62,318,060 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner