"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18+19           Năm 2021 Ngày 29 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-07-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 04
16-07-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . 05
16-07-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . 06
16-07-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 08
16-07-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 10
16-07-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 11
16-07-2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 13
16-07-2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 15
16-07-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 17
16-07-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 24
16-07-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 29
17-07-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương . 31
17-07-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về phân khai kế hoạch vốn năm 2021 nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021 . 39
17-07-2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý nước thải tập trung khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết . 55
17-07-2021 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kiên cố hóa Kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi . 58
17-07-2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống kênh tiếp nước liên huyện phía Nam tỉnh Bình Thuận . 60
17-07-2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường từ thị trấn Tân Minh đi Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân . 63
17-07-2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường N26 tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh . 65
17-07-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp dọc sông La Ngà, xã Tân Hà, huyện Đức Linh . 67
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-07-2021 Quyết định số 1782/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Bình. 69
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-07-2021 Quyết định số 1779/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 80
14-07-2021 Quyết định số 1780/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 . 81
16-07-2021 Quyết định số 1790/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 83
16-07-2021 Quyết định số 1791/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 84
26-07-2021 Quyết định số 1879/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 86
26-07-2021 Quyết định số 1880/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 87
62,318,322 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner