"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2021 Ngày 15 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-06-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND Về việc phân cấp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực An toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh . 03
16-06-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh . 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-07-2021 Quyết định số 1722/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 13
09-07-2021 Quyết định số 1723/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 14
09-07-2021 Quyết định số 1724/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 16
09-07-2021 Quyết định số 1725/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 17
09-07-2021 Quyết định số 1726/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 19
09-07-2021 Quyết định số 1727/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 20
09-07-2021 Quyết định số 1732/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 22
12-07-2021 Quyết định số 1739/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 34
12-07-2021 Quyết định số 1740/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 35
14-07-2021 Quyết định số 1767/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 37
14-07-2021 Quyết định số 1768/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 38
62,317,280 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner