"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2021 Ngày 25 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-05-2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh . 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-05-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 05
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-05-2021 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 32
11-05-2021 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kênh chính Bắc hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình. 33
11-05-2021 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Giai đoạn 2 Dự án Hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình . 35
11-05-2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi. 37
11-05-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND Về bổ sung danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2021. 40
11-05-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Văn Thánh, thành phố Phan Thiết. 41
62,319,155 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner