"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2021 Ngày 18 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-04-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh . 03
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-05-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND Phân cấp quản lý Nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 08
11-05-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh . 13
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-04-2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương . 23
27-04-2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá - Trà Tân. 31
27-04-2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Bình Thuận. 33
27-04-2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh . 35
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-04-2021 Quyết định số 1054/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Bình. 38
07-05-2021 Quyết định số 1108/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Thuận Bắc . 50
62,317,425 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner