"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 8+9           Năm 2021 Ngày 22 tháng 01 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-01-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021 . 02
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-01-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 102
18-01-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 103
18-01-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 104
18-01-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 105
18-01-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu - Đa Ka. 106
18-01-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục ven biển 719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải . 108
62,317,758 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner