"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 7           Năm 2021 Ngày 19 tháng 01 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-01-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND Về quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng . 03
14-01-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND Về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 06
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-12-2020 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2021. 09
04-12-2020 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 . 39
04-12-2020 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận. 46
28-12-2020 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 48
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-01-2021 Quyết định số 22/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình chấp thuận người lao động nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam đến Bình Thuận làm việc . 51
62,318,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner