"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 5+6           Năm 2021 Ngày 12 tháng 01 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-12-2020 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám (giai đoạn 2), huyện Tuy Phong. 02
03-12-2020 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 04
04-12-2020 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND Về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 09
04-12-2020 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025 . 93
62,320,287 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner