"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 1+2           Năm 2021 Ngày 07 tháng 01 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-01-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-12-2020 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2021 . 14
03-12-2020 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND Về việc quyết định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 . 45
03-12-2020 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND Về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh . 54
03-12-2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Gia cố kênh thoát lũ đoạn từ ngã ba sông Bến Lội đến hết Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A . 59
03-12-2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và kế hoạch năm 2019 chuyển sang năm 2020 . 61
03-12-2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (giai đoạn 1), thành phố Phan Thiết . 72
03-12-2020 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường . 74
Trung tâm Thông tin
03-12-2020 Mục lục số 2020/ML-TTTT Mục lục công báo năm 2020 . 81
62,318,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner