"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2017 Ngày 04 tháng 10 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-09-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định Chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức,viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
22-09-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành tỉnh Bình Thuận. 08
29-09-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-08-2017 Quyết định số 2460/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 và Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Cảng Phú Quý và Bến xe Bình Thuận. 47
05-09-2017 Quyết định số 2571/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận trên cơ sở chuyển các Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện, thị xã về trực thuộc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh và tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Thuận. 49
62,561,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner