"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2017 Ngày 15 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-03-2017 Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hàm Thuận Bắc. 02
08-03-2017 Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 12
10-03-2017 Quyết định số 632/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bắc Bình. 31
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-03-2017 Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc phê chuẩn bổ sung chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thôi tham gia Ban Chấp hành Hiệp hội Thanh Long tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ III (2016 - 2020). 39
07-03-2017 Quyết định số 607/QĐ-UBND về thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tại tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020. 41
03-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 48
62,576,916 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner