"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2017 Ngày 20 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-01-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận. 03
14-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 13
17-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND về việc phân công thực hiện thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-02-2017 Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố năm 2017. 23
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-02-2017 Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 25
03-02-2017 Quyết định số 317/QĐ-UBND thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. 34
03-02-2017 Quyết định số 318/QĐ-UBND thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận. 36
03-02-2017 Quyết định số 319/QĐ-UBND thành lập Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. 38
03-02-2017 Quyết định số 320/QĐ-UBND thành lập Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. 40
15-02-2017 Quyết định số 427/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá trợ cước vận chuyển các mặt hàng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 42
Ban chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững tỉnh
17-02-2017 Quyết định số 444/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 45
62,577,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner