"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2017 Ngày 19 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-12-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-12-2016 Quyết định số 3881/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 17
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-12-2016 Quyết định số 3848/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 37
29-12-2016 Quyết định số 3879/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 39
29-12-2016 Quyết định số 3880/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015. 57
04-01-2017 Quyết định số 14/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 77
05-01-2017 Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần. 93
62,576,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner