"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23+24           Năm 2021 Ngày 14 tháng 10 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-10-2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận . 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-09-2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch năm 2020 được chuyển sang năm 2021 và kế hoạch năm 2021 nguồn vốn ngân sách tỉnh. 19
28-09-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND Ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 29
28-09-2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND Về phân khai kinh phí thường xuyên Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. 43
28-09-2021 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND Về bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 . 48
28-09-2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 . 58
28-09-2021 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Rừng Sến, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh. 66
28-09-2021 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết. 68
28-09-2021 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Phú Hội - Cẩm Hang - Sông Quao (đoạn từ Km20+000 đến Km31+000). 70
28-09-2021 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải . 72
28-09-2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 74
28-09-2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 76
28-09-2021 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 77
28-09-2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 78
28-09-2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND Về sự tác động của việc thực hiện hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT của Dự án Cảng hàng không Phan Thiết . 79
28-09-2021 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND Về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 . 83
62,317,601 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner