"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12+13           Năm 2021 Ngày 19 tháng 4 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-04-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND Quy định mức chi và thời gian được hưởng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-04-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 14
14-04-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 32
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
31-03-2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 35
31-03-2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 . 36
31-03-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 37
31-03-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 38
31-03-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh - chuyên ngành tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. 39
01-04-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường Đông Hà - Gia Huynh, huyện Đức Linh. 42
01-04-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường ĐT.719B) . 44
01-04-2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khối nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy và chỉnh trang một số hạng mục Trụ sở Tỉnh ủy . 46
01-04-2021 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở làm việc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Phú Quý . 48
01-04-2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Doanh trại Tiểu đoàn Bộ binh 1 thuộc Trung đoàn Bộ binh 812 (giai đoạn 1) . 50
01-04-2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng doanh trại bảo đảm huấn luyện lực lượng quân nhân dự bị, kết hợp bố trí cho nhân dân ăn ở tập trung trong phòng chống bão, thảm họa thiên tai, dịch bệnh (giai đoạn 1) . 52
01-04-2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường bắn cấp 2 và bể bơi huấn luyện Lực lượng vũ trang tỉnh . 54
01-04-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp 08 tuyến đường nội thị, thị xã La G. 56
01-04-2021 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trường học trên địa bàn tỉnh (Đợt tháng 3/2021) . 58
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-04-2021 Quyết định số 921/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuy Phong . 64
62,561,092 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner