"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2021 Ngày 26 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-03-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND Quy định mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-03-2021 Quyết định số 690/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tánh Linh. 06
22-03-2021 Quyết định số 691/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phú Quý . 16
22-03-2021 Quyết định số 692/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã La Gi . 27
62,318,258 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner