"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29+30           Năm 2021 Ngày 30 tháng 12 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-12-2021 Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận. 03
24-12-2021 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận. 12
27-12-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh . 18
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp đường giao thông N4 và D9.1, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong . 25
08-12-2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), thành phố Phan Thiết. 27
08-12-2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020 được chuyển sang năm 2021 và kế hoạch năm 2021 nguồn vốn ngân sách tỉnh . 30
08-12-2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 43
62,274,948 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner