"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2017 Ngày 29 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-11-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình thuận ban hành. 03
14-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 04
15-11-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận. 26
21-11-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 29
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-10-2017 Quyết định số 3075/QĐ-UBND v/v bãi bỏ Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 07/6/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Bình Thuận. 43
03-11-2017 Quyết định số 3142/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố. 45
62,575,216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner