"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2017 Ngày 07 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
17-07-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh BìnhThuận. 07
17-07-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 10
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-08-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận. 15
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-07-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc thông qua đề án Đề nghị công nhận thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận là đô thị loại III. 33
17-07-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X. 34
17-07-2017 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 38
17-07-2017 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-08-2017 Quyết định số 2193/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm thời khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 45
62,561,464 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner