"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2017 Ngày 31 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-07-2017 Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh. 03
17-07-2017 Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 05
17-07-2017 Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh. 12
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-07-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
19-07-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 24
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-07-2017 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-06-2017 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để bố trí di dời các cơ sở sản xuất, dịch vụ nằm trong các khu dân cư đô thị tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi. 41
18-07-2017 Quyết định số 2022/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận. 44
18-07-2017 Quyết định số 2031/QĐ-UBND ban hành danh mục các loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 46
62,561,669 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner