"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2017 Ngày 30 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-06-2017 Quyết định số 1706/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 03
27-06-2017 Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng khô hạn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020. 04
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-05-2017 Quyết định số 1269/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 41
16-05-2017 Quyết định số 1278/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận. 44
19-05-2017 Quyết định số 1311/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 49
05-06-2017 Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. 51
05-06-2017 Quyết định số 1502/QĐ-UBND về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận. 53
62,560,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner