"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2017 Ngày 13 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
16-05-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 03
16-05-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 05
22-05-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-06-2017 Quyết định số 1500/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2017. 12
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-05-2017 Quyết định số 1159/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan được quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 34
15-05-2017 Quyết định số 1263/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong và Bệnh viện huyện Tuy Phong. 36
15-05-2017 Quyết định số 1265/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh và Bệnh viện huyện Tánh Linh. 38
15-05-2017 Quyết định số 1266/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc và Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc. 40
15-05-2017 Quyết định số 1267/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết và Bệnh viện thành phố Phan Thiết. 42
15-05-2017 Quyết định số 1268/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam. 44
09-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh. 46
62,577,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner