"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2017 Ngày 12 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-05-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-04-2017 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 19
26-04-2017 Quyết định số 1104/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 48
03-05-2017 Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thay đổi chủ hộ (nếu có) thực hiện tại UBND cấp xã và cơ quan Công an trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 75
04-05-2017 Quyết định số 1160/QĐ-UBND hành động ứng phó khẩn cấp với chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 84
62,560,562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner