"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2017 Ngày 07 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-03-2017 Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Phan Thiết. 02
31-03-2017 Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đức Linh. 13
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-03-2017 Quyết định số 788/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 22
29-03-2017 Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc củng cố, kiện toàn các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Bình Thuận. 42
62,560,770 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner