"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2013 Ngày 31 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 của tỉnh Bình Thuận. 03
10-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2014. 06
10-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014. 13
12-12-2013 Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2014. 27
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-12-2013 Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 31
19-12-2013 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND về việc mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 76
20-12-2013 Quyết định số 64/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 78
20-12-2013 Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính Nhà nước. 84
20-12-2013 Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 90
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-12-2013 Chỉ thị số 38/CT-UBND về việc tăng cường công tác bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. 97
62,544,491 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner