"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2011 Ngày 20 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
25-11-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2011 - 2015. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
14-11-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động nghĩa trang huyện Phú Quý. 08
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-11-2011 Quyết định số 2383/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. 18
23-11-2011 Quyết định số 2543/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao các môn bóng đá sân cỏ nhân tạo, mô tô địa hình, các môn thể thao dưới nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 35
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
17-11-2011 Quyết định đính chính số 5572/QĐĐC-UBND quyết định đính chính Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2011-2016. 44
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
16-11-2011 Quyết định đính chính số 3568/QĐĐC-UBND quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 46
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
04-01-2011 Quyết định đính chính số 1380/QĐĐC-UBND quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2011-2016. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
15-08-2011 Quyết định số 1864/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 49
62,432,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner