"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58           Năm 2012 Ngày 23 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-11-2012 Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
07-11-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu ven biển Tân Thắng - Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 10
07-11-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Hàm Tân. 12
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
06-11-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 16
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
12-11-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và sử dụng đường bộ trên đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý. 38
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
09-11-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kinh phí đối với các đơn vị quản lý hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND huyện. 48
62,499,849 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner