"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2012 Ngày 23 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-08-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND banh hành Quy định về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch bằng lò thủ công khi tháo dỡ, di dời do ô nhiễm môi trường, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2012. 15
20-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2011. 19
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
01-08-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "Một cửa" và "Một cửa liên thông" từ xã, thị trấn đến huyện, tỉnh trên địa bàn huyện Hàm Tân. 21
PHẦN Văn bản khác
Sở công thương
08-08-2012 Thông báo số 1320/TB-SCT công bố nội dung "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 ". 37
62,499,075 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner