"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38           Năm 2012 Ngày 10 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
27-06-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
29-06-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. 09
29-06-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. 14
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
21-06-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân. 19
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
04-06-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc quy định tải trọng, tốc độ và phân luồng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý. 31
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-06-2012 Quyết định số 1261/QĐ-UBND ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2017. 38
62,500,122 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner