"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2006 Ngày 25 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-04-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND về việc bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. 03
03-05-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện chính sách trợ giá trợ cước Vận chuyển hàng hoá phục vụ miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 07
17-05-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
25-05-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bình Thuận về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 32
30-05-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Tỉnh. 43
14-07-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi khoản 7, Điều 9, Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 09/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 47
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
03-07-2006 Quyết định số 194/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 48
62,311,789 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner