"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2006 Ngày 20 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-04-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND về việc ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
14-04-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2006. 11
19-04-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán kinh phí chương trình công nghệ thông tin năm 2006. 31
25-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 32
05-07-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 38
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
15-02-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006. 40
17-04-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc phân khai vốn hỗ trợ giao thông nông thôn năm 2006. 51
01-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc tăng cường biện pháp xử lý thu hồi nợ quá hạn ngân hàng. 55
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
17-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Tánh Linh. 58
PHẦN Văn bản khác
Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh
11-07-2006 Quyết định đính chính số 07/QĐĐC-CB quyết định đính chính Công báo số 05 ngày 10 tháng 7 năm 2006. 65
62,311,737 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner