"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2006 Ngày 10 tháng 7 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-02-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2006 của ngành Giao thông Vận tải. 03
22-02-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. 04
27-03-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND Tỉnh về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006. 08
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
23-06-2006 Quyết định số 187/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tồ chức và quản lý hoạt động các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Đức Linh. 30
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-04-2006 Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công báo tỉnh Bình Thuận. 42
23-06-2006 Quyết định số 1617/QĐ-UBND về việc cấp, phát miễn phí Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 48
62,311,607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner