"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 30           Năm 2006 Ngày 10 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-11-2006 Quyết định số 92/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. 03
30-11-2006 Quyết định số 93/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bản tỉnh Bình Thuận. 06
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-11-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện. 13
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-11-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2006 - 2010 huyện Phú Quý. 21
24-11-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình đường bộ trên địa bàn huyện Phú Quý. 28
24-11-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mẫu Nhà làm việc thôn và cổng thôn văn hóa trên địa bàn huyện Phú Quý. 32
09-11-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND về việc tăng cường thu gom chất thải, rác thải và thu phí môi sinh tại địa bàn huyện Phú Quý. 36
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
24-11-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh. 41
62,310,573 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner