"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2006 Ngày 30 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-01-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2004. 02
14-02-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2004/QĐ-UBBT ngày 13/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 72
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
09-05-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tạm thời giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong. 74
26-05-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. 77
02-06-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006. 83
62,311,516 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner