"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2006 Ngày 05 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-11-2006 Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí các lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận. 03
21-11-2006 Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
23-11-2006 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 13
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-11-2006 Quyết định số 2904/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh Bình Thuận. 28
24-11-2006 Quyết định số 2947/QĐ-UBND về việc Quy định giá Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 44
24-11-2006 Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc bổ sung đối tượng cấp, phát Công báo do UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 46
62,311,147 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner