"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28           Năm 2006 Ngày 30 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-11-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010. 03
10-11-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006. 14
20-11-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố. 22
21-11-2006 Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ đầu tư các công trình đầu tư XDCB năm 2006 theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2006 của UBND tỉnh. 24
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
30-10-2006 Quyết định số 888/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình. 25
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
06-11-2006 Quyết định số 350/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Đức Linh. 47
62,310,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner