"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27           Năm 2006 Ngày 15 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-11-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND về việc thống nhất áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam khu vực Bình Thuận cho việc thành lập và sử dụng bản đồ trên địa bàn toàn tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
02-11-2006 Quyết định số 344/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Đức Linh. 05
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
01-11-2006 Quyết định số 1778/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khung mức thu phí chợ trên địa bàn huyện Tánh Linh. 12
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-10-2006 Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công nhận, khen thưởng các danh hiệu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 15
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
18-10-2006 Quyết định số 2948/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các vị trí bố trí pa-nô, áp-phích, cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2020. 32
62,309,526 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner