"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2006 Ngày 30 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-10-2006 Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý tàu thuyền và phương thức thông tin, liên lạc trực tiếp với tàu thuyền đang hoạt động trên biển phục vụ chỉ huy ứng cứu khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới. 03
12-10-2006 Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý tần số vô tuyến điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên biển. 10
18-10-2006 Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 52/2003/QĐ-UBBT ngày 12/8/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận. 26
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
10-10-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường. 27
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
02-10-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm xây dựng Trung tâm Hành chính xã, hệ thống trường học từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, các điểm kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 30
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-10-2006 Quyết định số 2601/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Thôn văn hóa, Xã văn hóa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 15 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số và các thôn dân tộc xen ghép. 45
62,311,723 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner