"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2006 Ngày 20 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-10-2006 Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. 02
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
09-10-2006 Quyết định số 884/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình. 06
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
09-10-2006 Quyết định số 312/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Đức Linh. 16
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
10-10-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2005. 21
62,311,130 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner