"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2006 Ngày 10 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-09-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 848/QĐ/UB-BT ngày 18/8/1994 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định thời vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp. 03
18-09-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
26-09-2006 Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh và Điều 1 Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 06/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh. 07
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
18-09-2006 Quyết định số 883/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Thanh tra huyện. 09
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
08-09-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 14
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
28-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND về việc Quy định (tạm thời) mức thu vé xe điện đụng và Hội viên Câu lạc bộ Thể thao tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. 40
18-07-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định (tạm thời) về đối tượng được Nhà nước giao đất ở và chính sách thu tiền sử dụng đất. 45
12-09-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 về việc ban hành Quy định (tạm thời) về đối tượng được Nhà nước giao đất ở và chính sách thu tiền sử dụng đất. 53
11-09-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý. 56
62,309,450 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner