"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2006 Ngày 05 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-09-2006 Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
30-08-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố. 14
30-08-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa thành phố. 21
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
19-06-2006 Quyết định số 770/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. 29
19-06-2006 Quyết định số 771/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 36
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
08-09-2006 Quyết định số 884/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Hàm Tân. 48
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
05-09-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Phú Quý. 54
62,311,661 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner