"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2006 Ngày 30 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-08-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên dự án thuộc kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006 theo Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh. 03
31-08-2006 Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 64/2004/QĐ-UBBT ngày 24/8/2004 của UBND tỉnh. 05
01-09-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý trật tự an toàn giao thông đường thủy tại Cảng Phú Quý, Cảng Vận tải Phan Thiết và Cảng Cá Phan Thiết. 07
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
05-06-2006 Quyết định số 711/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã La Gi. 20
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
24-08-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên huyện Tánh Linh đến năm 2010. 42
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
28-08-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Tuy Phong. 54
62,311,111 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner