"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2006 Ngày 25 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-01-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006. 03
23-01-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 87/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 về Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận. 05
25-01-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 07
25-01-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 11/01/2006của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý xe công nôngtham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 18
09-02-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND v/v Hủy bỏ Khoản 3 Điều 4, các Điều 7 và 8 của Quy định về chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2003-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2003/QĐ-UBBT ngày 01/8/2003. 20
16-02-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND v/v: Ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản. 21
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
09-06-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 40
09-06-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành chương trình hành động của huyện Tuy Phong về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 46
62,311,467 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner