"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2006 Ngày 20 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
14-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010. 03
14-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010. 08
14-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2010 của huyện Tánh Linh. 13
14-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 17
14-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005. 20
14-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2006 – 2010. 22
14-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Tánh Linh. 25
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
10-08-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-08-2006 Quyết định số 2077/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 62
62,311,119 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner