"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2006 Ngày 10 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-07-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí hệ trung học phổ thông bán công và hệ bán công trong trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 04
09-08-2006 Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ. 09
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
28-07-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuy Phong giai đoạn 2006 – 2010. 12
28-07-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2005. 18
28-07-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 20
28-07-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 21
28-07-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. 25
28-07-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của huyện Tuy Phong. 31
28-07-2006 Nghị quyết số 31/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong. 37
28-07-2006 Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2006. 43
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
11-07-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ chăm sóc Người cao tuổi phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết. 47
11-07-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban quản lý Quỹ chăm sóc Người cao tuổi phường, xã thuộc thành phố Phan Thiết. 52
13-07-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ loại 2, 3 trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 57
08-08-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em thành phố Phan Thiết. 63
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
08-08-2006 Quyết định số 876/2006/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hành động của huyện Bắc Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 71
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
15-03-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc quy định trồng cây xanh trên các tuyến đường và nơi công cộng của huyện. 80
62,312,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner