"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2006 Ngày 20 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-07-2006 Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
20-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 18
20-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2005. 23
20-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về phát triển giáo dục và đào tạo, phổ cập Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, xây dựng trường chuẩn Quốc gia và xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006 – 2010. 25
20-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về chương trình giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2010. 28
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
10-07-2006 Quyết định số 206/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. 30
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
09-06-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Hàm Thuận Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 31
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
05-08-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
20-04-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Tánh Linh. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-07-2006 Quyết định số 1883/QĐĐC-UBND quyết định đính chính Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 08/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng. 50
62,312,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner